EURO FINANCE CONSULTING
Nebojte sa realizovať dotačné projekty.
S nami na to máte.
 
Malá vodná elektráreň Hronská Dúbrava
Malá vodná elektráreň Hronská Dúbrava
Program: OP KaHR Získaná dotácia: 2 700 000,00 EUR
Revitalizácia verejných priestranstiev
Revitalizácia verejných priestranstiev
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Kravany nad Dunajom Operačný program: Regionálny operačný program Získaná dotácia: 449 390,44 EUR
Samsung Electronics Slovakia
Samsung Electronics Slovakia
Samsung Electronics Slovakia - logistické centrum Program: Sektorový operačný program Priemysel a služby Získaná dotácia: 6 000 000,00 EUR
Wellness centrum Patince
Wellness centrum Patince
Wellness centrum Patince - výstavba hotelového komplexu Program: Sektorový operačný program Priemysel a služby Získaná dotácia: 2 650 000,00 EUR
Podpora inovačných aktivít v spoločnosti GREENPON s.r.o. Prijímateľ grantu: GREENPON s.r.o. Realizácia: 2013 – 2014 Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Získaná dotácia: 448 650,00 EUR
Budovanie zberného dvora a podpora aktivít na separáciu odpadov Prijímateľ grantu: obec Telgárt Realizácia: 2009 – 2010 Program: Operačný program Životné prostredie  Získaná dotácia: 442 075,89 EUR
Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v obci Telgárt s rozšírením o špeciálne triedy Prijímateľ grantu: obec Telgárt  Realizácia: 2010 Program: Regionálny operačný program Získaná dotácia: 340.198,56 EUR
Úspora energie a využitie obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Herb-Pharma SK, s.r.o. Prijímateľ grantu: Herb-Pharma SK, s.r.o.  Realizácia: 2010 – 2011 Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Získaná dotácia: 195 600,00 EUR
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Liptovskom Mikuláši – Podbreziny Prijímateľ grantu: LMT, a.s. Realizácia: 2010 – 2011 Program: Operačný program Životné prostredie Získaná dotácia: 2 704 539,80 EUR
Investičný zámer spoločnosti Semecs, s.r.o. Prijímateľ stimulov: Semecs, s.r.o. Schválenie stimulov: 2010 Program: Investičné stimuly podľa Zákona 561/2007 Z. z. Získané investičné stimuly: 3 845 000,00 EUR
Tweets by @EufcCzEUFC na twitteri Ďalšie tweety tu.

EUFC SK

Prevedieme vás celým procesom získania dotácie. Ponúkame komplexné poradenstvo pokrývajúce odbornú prípravu vrátane realizácie dotačných projektov a služby v tej najvyššej kvalite, ktorá je v rámci Slovenskej republiky k dispozícii.

Využívame svoje skúsenosti pri príprave investičných zámerov a zaisťujeme projektový manažment prípravy a realizácie projektov vrátane dohľadu nad dodržiavaním pravidiel dotačnej pomoci v dobe udržateľnosti projektov. 

Vďaka kvalitnému tímu a radu odborníkov, s ktorými spolupracujeme, sme vám spoľahlivým a stabilným partnerom. Naši klienti tak získávajú dotačné prostriedky vo výške niekoľko stotisíc EUR ročne.

Svojim klientom poskytujeme koučovacie a mentorské nástroje riadenia projektov.  Oba nástroje sú maximálne efektívne a účinné, vďaka čomu sa naši klienti dostávajú pri príprave projektov a pri ich  implementácii do konkurenčnej výhody pred ostatnými.

Sme špičkoví krízoví manažéri, pre projekty financované z EŠIF, kouči a mentori, ktorí vedia ozdraviť zdanlivo stratený projekt. V čase, keď pri implementácii projektov prechádzate z bežnej realizácie do obrany,  pomáhame minimalizovať škody a straty.