EURO FINANCE CONSULTING
 

Strategické plánovanie a technické asistencie

1Strategické plánovanie a koncepcie

Služba zahŕňa:

 • Organizáciu a riadenie procesu strategického plánovania.
 • Tvorbu rozvojových stratégií.
 • Spracovanie akčných realizačných plánov.
 • Návrhy systémov monitorovania a hodnotenia.
 • Návrhy a zavádzanie systému projektového riadenia.

2Technická asistencia pri riadení programov EÚ

Služba zahŕňa:

 • Spracovanie programovej dokumentácie, metodík, manuálov, príručiek.
 • Strategické a operatívne evaluácie operačných programov.
 • Analytické a evaluačné štúdie s väzbou na absorpčnú kapacitu regiónov (príjemcov) implementačných štruktúr z hľadiska intervencií fondov EÚ.
 • Podporu riadiacich orgánov operačných programov v oblasti prípravy výziev na predkladanie projektových žiadostí a hodnotenia projektov.
 • Procesné a systémovej analýzy s väzbou na riadenie implementácie operačných programov.

3Analýzy, štúdie, posudky

Služba zahŕňa:

 • Analýzy a štúdie s väzbou na ekonomický a regionálny rozvoj.
 • Procesné a systémovej analýzy vo verejnej správe.
 • Odborné posudky zamerané na podporu rozhodovacích procesov.
 • Štúdia uskutočniteľnosti, analýzy.