EURO FINANCE CONSULTING
 

Koučing

Koučing je efektívny a účinný  proces určený pre dosahovanie cieľov, efektívnosti, výkonnosti a spokojnosti v pracovnom a osobnom živote.

Kým podstatou mentorovania je radiť, koučovanie je založené na fakte, že každý človek má v sebe tie najlepšie,  jedinečné a správne riešenia.

Koučovaním  podporíme Váš biznis, kariéru, dosahovanie výkonu, rozvoj silných stránok, vnútornú motiváciu, nastavenie správnych životných  a pracovných cieľov.

 Poskytujeme:

  • Tímový koučing pre podporu realizácie cieľov  ľudí pracujúcich na spoločnom projekte.
  • Individuálny koučing pre riešenie  individuálnych tém.
  • Koučing  vodcovstva  (leadership) zameraný na stratégie, riadenie, zvládanie stresu.
  • Výkonnostný (performance) koučing zameraný na výkon, efektivitu práce, kariérne ciele.
  • Manažérsky (executive) koučing pre podporu manažérskych schopností a zručností.
  • Biznis koučing pre rozbeh a rozvoj v podnikateľskej činnosti.
  • Životný (life) koučing pre riešenie osobných životných situácií.

Sme členmi Interantional Coach Federation (ICF) a Slovenskej asociácie koučov (SAKO) a dodržiavame Etický kódex ICF.