EURO FINANCE CONSULTING
 

Industry 4.0 automation

Prijímateľ grantu: Embraco Slovakia, s. r. .o.,

Realizácia: 2018 – súčasnosť

Program: Operačný program Výskum a Inovácie

Získaná dotácia: 599 000,00 EUR

INovatívne Technológie EmbraCO

Prijímateľ grantu: Embraco Slovakia, s. r. .o.,

Realizácia: 2018 – súčasnosť

Program: Operačný program Výskum a Inovácie

Získaná dotácia: 713 266,00 EUR

Znižovanie energetickej náročnosti v spoločnosti KOVOMAT – L, s. r. o.,

Prijímateľ grantu: KOVOMAT – L, s. r. o.,

Realizácia: 2018 – súčasnosť

Program: Operačný program kvalita životného prostredia

Získaná dotácia: 199 677,58 EUR

Znižovanie energetickej náročnosti v spoločnosti MBM - GROUP a. s.,

Prijímateľ grantu: MBM – GROUP a. s.,

Realizácia: 2018 – súčasnosť

Program: Operačný program kvalita životného prostredia

Získaná dotácia: 196 652,24 EUR

Podpora inovácií v spoločnosti MOPED-Slovakia, s .r .o.

Prijímateľ grantu: MOPED – Slovakia, s. r. o.,

Realizácia: 2018 – súčasnosť

Program: Operačný program kvalita životného prostredia

Získaná dotácia: 47 156,40 EUR

Rozvoj spoločnosti AMDEN SK, s. r. o. v oblasti kreatívneho priemyslu

Prijímateľ grantu: AMDEN SK, s. r. o.,

Realizácia: 2018 – súčasnosť

Program: Operačný program Výskum a Inovácie

Získaná dotácia: 200 000,00 EUR

Podpora inovácií v spoločnosti TERA PLASTIK, s .r. o.,

Prijímateľ grantu: TERA PLASTIK, s. r. o.,

Realizácia: 2018 – súčasnosť

Program: Operačný program kvalita životného prostredia

Získaná dotácia: 67 872,00 EUR

Cyklistická cesta Orechová Potôň

Prijímateľ grantu: Obec Orechová Potôň

Realizácia: 2017 – súčasnosť

Program: Integrovaný regionálny operačný program

Získaná dotácia: 387 740,00 EUR

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Mlyn Pohronský Ruskov

Prijímateľ grantu: Mlyn Pohronský Ruskov

Realizácia: 2017 – súčasnosť

Program: Operačný program Výskum a Inovácie

Získaná dotácia: 290 178,752 EUR

Kamerový systém v obci Komjatice

Prijímateľ grantu: Obec Komjatice

Realizácia: 2017 – súčasnosť

Program: Ministerstvo Vnútra SR Národná dotácia

Získaná dotácia: 16 960,68 EUR

Inovácia technológie v spoločnosti MOLITAS, spol. s r.o.

Prijímateľ grantu: MOLITAS, spol. s. r. o.,

Realizácia: 2017 – súčasnosť

Program: Operačný program Výskum a Inovácie

Získaná dotácia: 2 667 820,00 EUR

Inovácia výroby v spoločnosti Duslo, a.s.

Prijímateľ grantu: Duslo, a. s.,

Realizácia: 2017 – súčasnosť

Program: Operačný program Výskum a Inovácie

Získaná dotácia: 3 513 887,28 EUR

Zvýšenie kapacít materskej školy v obci Komjatice

Prijímateľ grantu: Obec Komjatice

Realizácia: 2017 – súčasnosť

Program: Integrovaný regionálny operačný program

Získaná dotácia: 297 942,09 EUR

Nová prevádzkareň spoločnosti JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.,

Prijímateľ grantu: JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.,

Realizácia: 2017 – súčasnosť

Program: Operačný program Výskum a Inovácie

Získaná dotácia: 165 313,75 EUR

Inovácia výroby v spoločnosti TOP-LINEA, s. r. o.,

Prijímateľ grantu: TOP-LINEA, s. r. o.,

Realizácia: 2017 – súčasnosť

Program: Operačný program Výskum a Inovácie

Získaná dotácia: 154 595,70 EUR

Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany

Prijímateľ grantu: Obec Bojná

Realizácia: 2016 – súčasnosť

Program: Operačný program kvalita životného prostredia

Získaná dotácia: 12 591 229,68 EUR

Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové

Prijímateľ grantu: Obec Moravské Lieskové

Realizácia: 2016 – súčasnosť

Program: Operačný program kvalita životného prostredia

Získaná dotácia: 11 781 240,60 EUR

Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín

Prijímateľ grantu: Obec Hruštín

Realizácia: 2016 – súčasnosť

Program: Operačný program kvalita životného prostredia

Získaná dotácia: 789 668,98 EUR

Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava

Prijímateľ grantu: Obec Zubrohlava

Realizácia: 2016 – súčasnosť

Program: Operačný program kvalita životného prostredia

Získaná dotácia: 1 044 296,72 EUR

Obecný úrad Nová Dedina – stavebné úpravy

Prijímateľ grantu: Obec Nová Dedina

Realizácia: 2016 – súčasnosť

Program: Operačný program kvalita životného prostredia

Získaná dotácia: 203 252,56 EUR

Výstavba multifunkčného ihriska v Mojzesove

Prijímateľ grantu: Obec Mojzesovo 

Realizácia: 2015-2018

Program: Národná dotácia

Získaná dotácia: 49 856,09 EUR