EURO FINANCE CONSULTING
 

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

EUFC SK s.r.o.

Družstevná 2,
831 04 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Kalnická cesta 8, 934 01 Levice

IČO: 47256125
DIČ: 2120006251
IČ DPH: SK2120006251

IBAN: SK12 7500 0000 0040 2095 2664
Číslo účtu: 4020952664/7500
Banka: ČSOB - Československá obchodná banka, a.s.

+421 908 583 396
+421 915 737 501

office@eufc.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 101585/B

 

 

 

POBOČKA LEVICE

Adresa: Kalnická cesta 8, 934 01 Levice

 

Korešpondenčná adresa: Kalnická cesta 8, 934 01 Levice